Logo của Trường Công lập Farmington.

Khung Giảng dạy &; Học tập

TRONG PHẦN NÀY

Hai học sinh của Trường Công Đoàn chia sẻ công việc trên lớp.

Học sinh học tốt nhất khi họ có cảm giác thuộc về một cộng đồng học tập tích cực, trong đó họ có cơ hội thường xuyên để làm việc hợp tác.

Giáo viên...

 • Tổ chức môi trường lớp học với các cơ hội linh hoạt cho việc học tập cá nhân và nhóm và các tài nguyên để hỗ trợ một lớp học tự quản lý.
 • Phát triển và xem xét lại các tiêu chuẩn lớp học hợp tác với học sinh để đảm bảo các tương tác hòa nhập và tôn trọng.
 • Sử dụng các thực hành giải quyết xung đột phục hồi hiệu quả để thiết lập lại cảm giác an toàn trí tuệ khi cần thiết.
 • Cung cấp hướng dẫn trực tiếp và thực hành có hướng dẫn trong các kỹ năng và bố trí hợp tác hiệu quả.
 • Khẳng định sự phát triển bản sắc theo thời gian và tạo cơ hội cho người học suy ngẫm và thể hiện bản sắc phát triển khác nhau của họ.
 • Tạo điều kiện cho sinh viên thảo luận dẫn đến xây dựng kiến thức xã hội.
 • Mô hình hóa tư duy kỷ luật và khuyến khích các câu hỏi, tranh luận, đối thoại và thảo luận là điểm nổi bật của diễn ngôn học thuật.
 • Cấu trúc cơ hội cho sinh viên chia sẻ công việc công khai và thúc đẩy học tập thông qua sự tham gia với những người khác với tư cách là người cố vấn và nhà phê bình.

Sinh viên...

 • Sử dụng tài nguyên và không gian lớp học để phát triển tính độc lập trong quá trình học tập.
 • Duy trì và thể hiện các tiêu chuẩn trong lớp học về hành vi tôn trọng và hợp tác hiệu quả.
 • Tham gia vào các quá trình giải quyết xung đột với sự sẵn sàng hiểu các quan điểm khác.
 • Hỗ trợ thể hiện các bản sắc khác nhau trong cộng đồng trường học.
 • Thể hiện ý tưởng và ý kiến rõ ràng đồng thời tích cực tìm cách hiểu và đánh giá cao nhiều quan điểm.
 • Chia sẻ công việc công khai và trao đổi phản hồi có ý nghĩa để cải thiện quy trình và sản phẩm.

Học sinh học tốt nhất khi họ hiểu được kỳ vọng về hiệu suất và được hỗ trợ cá nhân trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn đầy thách thức.

Giáo viên...

 • Sử dụng các mục tiêu học tập để mô tả các tiêu chuẩn nội dung và kỳ vọng của người học mà tất cả mọi người có thể đạt được với nhịp độ linh hoạt và hỗ trợ có mục tiêu.
 • Xây dựng sự hiểu biết của người học về thành công bằng cách sử dụng phiếu tự đánh giá, ví dụ và mô hình công việc của học sinh.
 • Cung cấp nhiều cách khác nhau để thể hiện sự thành thạo và phản hồi hình thành kịp thời hỗ trợ sự tiến bộ của học sinh.
 • Trình tự nội dung và quản lý lượng thông tin mới để tham gia vào tải nhận thức.
 • Dự đoán hoặc phát hiện ra những quan niệm sai lầm để thiết kế hướng dẫn khác biệt, đáp ứng.
 • Đặt ra các câu hỏi, vấn đề và nhiệm vụ hấp dẫn thu hút tất cả học sinh vào cuộc đấu tranh sản xuất.
 • Thiết kế trải nghiệm học tập với cách tiếp cận dựa trên thế mạnh, tránh tư duy thâm hụt.
 • Thu hút học sinh tham gia thực hành, diễn tập và phê bình các giao thức để tinh chỉnh kiến thức và kỹ năng.

Sinh viên...

 • Đặt câu hỏi để làm rõ kỳ vọng, mục tiêu học tập và các nguồn lực sẵn có.
 • Mô tả các thuộc tính của thành công và suy ngẫm về những điểm mạnh liên quan của chính họ.
 • Sử dụng các mô hình, phiếu tự đánh giá và phản hồi để đánh giá và cải thiện công việc của chính họ.
 • Xây dựng thói quen cá nhân hóa hiệu quả trong công việc và học tập.
 • Kiên trì đối mặt với những thách thức, tìm kiếm sự hỗ trợ của giáo viên và / hoặc đồng nghiệp khi cần thiết.
 • Phát triển sức chịu đựng, sự tập trung và sự tự tin là kết quả của việc vượt qua thử thách.

Học sinh học tốt nhất khi họ thấy nội dung có ý nghĩa và có tổ chức xung quanh những ý tưởng và câu hỏi lớn và có thể chuyển việc học sang bối cảnh mới.

Giáo viên...

 • Tìm hiểu về nền tảng gia đình và văn hóa của học sinh để tối đa hóa cơ hội khuếch đại sự kết nối với chương trình giảng dạy.
 • Liên kết việc học mới với kiến thức và kinh nghiệm sống trước đây của học sinh.
 • Phát triển các nhiệm vụ đòi hỏi học sinh tổng hợp, chuyển giao và áp dụng kiến thức, kỹ năng vào các tình huống mới.
 • Tạo kết nối có mục đích với các khái niệm, chủ đề rộng và các ý tưởng và kỹ năng ngoại khóa.
 • Thu hút học sinh áp dụng kiến thức và kỹ năng mới vào các tình huống xác thực có tác động đến người khác.
 • Thiết kế trải nghiệm học tập định vị sinh viên là nhà sản xuất, không chỉ là người tiêu dùng thông tin.

Sinh viên...

 • Hãy tò mò về việc học mới và tìm mối liên hệ với kinh nghiệm sống và kiến thức nền tảng.
 • Tổ chức và tổng hợp thông tin mới thành các chủ đề, chủ đề và khái niệm rộng với ý nghĩa ngoại khóa.
 • Chia sẻ kinh nghiệm cá nhân có liên quan khi nghiên cứu các ý tưởng và khái niệm mới.
 • Thể hiện sự hiểu biết về những ý tưởng và khái niệm lớn bằng cách áp dụng chúng vào các tình huống hoặc vấn đề mới hoặc mới lạ.
 • Tích cực tham gia vào việc sản xuất các sản phẩm, buổi biểu diễn hoặc bài thuyết trình có ý nghĩa có tác động đến người khác.
 • Nhận ra và thừa nhận rằng ý nghĩa là khác nhau đối với mọi người và tìm cách hiểu giá trị của việc học mới đối với người khác.

Học sinh học tốt nhất khi họ tích cực tham gia vào các nhiệm vụ học tập đích thực và có cơ hội để xây dựng ý nghĩa và phát triển sự hiểu biết.

Giáo viên...

 • Kích hoạt sự tò mò thông qua việc thiết kế trải nghiệm học tập thu hút cảm xúc của người học như ngạc nhiên, ngạc nhiên hoặc không chắc chắn có chủ đích.
 • Cấu trúc các bài học với một định hướng tìm hiểu và để thúc đẩy cơ quan người học và tự định hướng.
 • Sử dụng các công cụ truyền thông và công nghệ để tăng cường mức độ liên quan, nghiên cứu và tác động trong thế giới thực.
 • Công khai suy nghĩ và thu hút học sinh kiểm tra cách hiểu biết của nhau.
 • Cung cấp cho học sinh vai trò đóng góp để xây dựng thế mạnh và tài năng cá nhân.
 • Đặt việc học mới trong bối cảnh địa phương hoặc toàn cầu để làm nổi bật sự liên quan.
 • Phản ứng với sự khác biệt bằng cách cho phép người học tham gia, hiểu ý nghĩa và thể hiện sự hiểu biết theo những cách khác nhau.

Sinh viên...

 • Luôn cởi mở và quan tâm đến những ý tưởng mới và kinh nghiệm học tập.
 • Chủ động đưa những ý tưởng sáng tạo và tài nguyên mới vào cộng đồng học tập.
 • Tích cực khám phá sở thích, câu hỏi và các vấn đề hấp dẫn.
 • Sử dụng công nghệ một cách khéo léo và có trách nhiệm như một công cụ để học tập và trưng bày công việc.
 • Giữ cho mình một tiêu chuẩn cao về sự xuất sắc giúp họ tập trung.
 • Giải thích bối cảnh địa phương hoặc toàn cầu cho việc học.
 • Nắm bắt vai trò hợp tác và lãnh đạo trong lớp với sự tự nhận thức và khả năng thích ứng.

Học sinh học tốt nhất khi họ đưa ra lựa chọn và chịu trách nhiệm về mục tiêu học tập và tiến bộ của chính mình.

Giáo viên...

 • Cung cấp cho sinh viên cơ hội để đưa ra lựa chọn về nội dung, quy trình và / hoặc sản phẩm.
 • Ban hành các thói quen trong lớp học do học sinh lãnh đạo để khuyến khích sự độc lập và tháo vát.
 • Giới thiệu cho học sinh những hình mẫu đa dạng, những người đã vượt qua thử thách và các mối đe dọa rập khuôn tiêu cực.
 • Giúp học sinh hiểu rằng những sai lầm, thất bại và nghi ngờ bản thân là tạm thời và là một phần bình thường của quá trình học tập.
 • Phát triển thói quen phản ánh - theo dõi suy nghĩ của chính mình và đặt mục tiêu cải thiện.
 • Dạy rõ ràng các chiến lược để nhận biết và điều chỉnh các trạng thái cảm xúc cản trở việc học.
 • Mô hình hóa và thảo luận về những cách lành mạnh để cân bằng kỳ vọng học tập, sở thích cá nhân và cuộc sống gia đình.

Sinh viên...

 • Biết mình là người học và đưa ra lựa chọn tốt về những gì, khi nào và cách họ muốn học.
 • Sở hữu các thói quen và chiến lược làm việc hiệu quả dẫn đến kết quả hiệu quả.
 • Tìm kiếm các hình mẫu và những người lớn đáng tin cậy, những người truyền cảm hứng cho sự tự tin và khả năng phục hồi kiểu mẫu.
 • Kiên trì vượt qua những thử thách và cảm giác nghi ngờ bản thân.
 • Học cách sử dụng các chiến lược siêu nhận thức để theo dõi suy nghĩ.
 • Tự đánh giá và suy ngẫm về thành tích để đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng nhưng có thể đạt được.
 • Quản lý và điều chỉnh cảm xúc để sẵn sàng học hỏi.

Trường Công lập Farmington bị trì hoãn hai giờ do thời tiết khắc nghiệt. Không có trường mầm non buổi sáng. Farmington EXCL mở cửa tại các địa điểm và thời gian tiêu chuẩn của nó.