Logo của Trường Công lập Farmington.

Kế hoạch tài trợ ARP

TRONG PHẦN NÀY

Là một phần của quy trình nhận quỹ Kế hoạch Phục hồi Hoa Kỳ của liên bang, học khu đang chia sẻ một kế hoạch công khai bên dưới về cách phân bổ kinh phí. 

Nội dung tại đây

Trường Công lập Farmington bị trì hoãn hai giờ do thời tiết khắc nghiệt. Không có trường mầm non buổi sáng. Farmington EXCL mở cửa tại các địa điểm và thời gian tiêu chuẩn của nó.