Logo của Trường Công lập Farmington.

Giảng dạy thay thế

TRONG PHẦN NÀY

Các ứng viên quan tâm đến việc trở thành giáo viên thay thế hoặc bán chuyên nghiệp tại Trường Công lập Farmington được yêu cầu hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến.

Hãy chắc chắn tải lên / đính kèm các mục bắt buộc sau:

  • Tiếp tục
  • Bảng điểm bằng cử nhân
  • 3 Thư giới thiệu hiện tại
  • Chứng nhận CT (nếu có)

Các cuộc phỏng vấn là bắt buộc và sẽ được tiến hành trong giờ làm việc bình thường. Đối với các câu hỏi hoặc để lên lịch phỏng vấn, vui lòng liên hệ với Kara Bridgewater tại bridgewaterk@fpsct.org.

ĐĂNG NHẬP vào FrontLine hoặc gọi theo số 1-800-942-3767

Trường Công lập Farmington bị trì hoãn hai giờ do thời tiết khắc nghiệt. Không có trường mầm non buổi sáng. Farmington EXCL mở cửa tại các địa điểm và thời gian tiêu chuẩn của nó.