Logo của Trường Công lập Farmington.

Báo cáo của Học khu &; Trường học

TRONG PHẦN NÀY

Báo cáo học tập xã hội và cảm xúc

Kết quả & Kết quả hàng năm

https://drive.google.com/drive/folders/0B-pYik6WNp…

Kế hoạch phát triển trường học

https://drive.google.com/drive/folders/0B-pYik6WNp…

Báo cáo hồ sơ và hiệu suất

https://drive.google.com/drive/folders/0B-pYik6WNp…


Trường Công lập Farmington bị trì hoãn hai giờ do thời tiết khắc nghiệt. Không có trường mầm non buổi sáng. Farmington EXCL mở cửa tại các địa điểm và thời gian tiêu chuẩn của nó.