Logo của Trường Công lập Farmington.

Mỹ thuật và Mỹ thuật Ứng dụng

TRONG PHẦN NÀY

Nhiệm vụ của Khoa Mỹ thuật và Ứng dụng của Trường Công lập Farmington là chuẩn bị cho học sinh các kỹ năng và hiểu biết khái niệm cho phép họ trở thành những nhà tư tưởng sáng tạo, tự tin, có thể tạo ra nghệ thuật và thiết kế cá nhân với các ứng dụng thực tế cạnh tranh cao, nhận thức về văn hóa thị giác và phương tiện truyền thông đương đại và đánh giá cao nghệ thuật và thiết kế toàn cầu trong suốt thời gian.

Trường Công lập Farmington bị trì hoãn hai giờ do thời tiết khắc nghiệt. Không có trường mầm non buổi sáng. Farmington EXCL mở cửa tại các địa điểm và thời gian tiêu chuẩn của nó.