Logo của Trường Công lập Farmington.

Ngoài lớp học

TRONG PHẦN NÀY

Như được nêu rõ trong Tầm nhìn của Farmington về Công dân Toàn cầu, sinh viên tích cực tham gia vào cộng đồng địa phương và thế giới của họ với tư cách là những cá nhân tự nhận thức, người học được trao quyền, nhà tư tưởng kỷ luật, cộng tác viên tham gia và công dân có đầu óc công dân.  

Là những công dân toàn cầu được trao quyền, sinh viên Farmington đóng vai trò là những người tạo ra sự thay đổi và đóng góp, tạo ra tác động tích cực và lâu dài đến cộng đồng địa phương và thế giới của chúng tôi.

Trường Công lập Farmington bị trì hoãn hai giờ do thời tiết khắc nghiệt. Không có trường mầm non buổi sáng. Farmington EXCL mở cửa tại các địa điểm và thời gian tiêu chuẩn của nó.