Logo của Trường Công lập Farmington.

Gia đình

Sinh viên | Nhân viên

Thư mục Thứ Sáu

Thông báo của Học khu / Cộng đồng

Liên kết nhanh

PowerSchool: Gia đình

Lịch huyện

Điều gì đang xảy ra tại trường học của bạn

Thực đơn bữa trưa

Xem các bữa ăn của chúng tôi trong tuần

Thông tin vận chuyển

Tầm nhìn

Của công dân toàn cầu

Tin tức

Tin tức và sự kiện từ huyện

Sức khỏe &; Sức khỏe

Trường Công lập Farmington bị trì hoãn hai giờ do thời tiết khắc nghiệt. Không có trường mầm non buổi sáng. Farmington EXCL mở cửa tại các địa điểm và thời gian tiêu chuẩn của nó.