Logo của Trường Công lập Farmington.

Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật này mô tả thỏa thuận của Học Khu với quý vị về cách chúng tôi sẽ xử lý một số thông tin nhất định trên Trang Web. Chính sách này không đề cập đến thông tin thu được từ các nguồn khác như gửi qua thư, điện thoại hoặc các thiết bị khác hoặc từ liên hệ cá nhân. Bằng cách truy cập Trang Web và/hoặc cung cấp thông tin cho Cơ Quan trên Trang Web, quý vị đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ một số thông tin nhất định theo Chính Sách Bảo Mật này.

THÔNG BÁO CHO TRẺ EM DƯỚI 13 TUỔI VÀ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA TRẺ: NẾU BẠN DƯỚI 13 TUỔI VÀ MUỐN LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI, VUI LÒNG THÔNG QUA CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA BẠN. TRANG WEB NÀY CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI LỚN. NHÀ TRƯỜNG KHÔNG CỐ Ý THU THẬP THÔNG TIN NHẬN DẠNG CÁ NHÂN ("THÔNG TIN CÁ NHÂN") TỪ TRẺ EM DƯỚI 13 TUỔI. NẾU BẠN DƯỚI 13 TUỔI, BẠN KHÔNG THỂ GỬI CHO CHÚNG TÔI BẤT KỲ THÔNG TIN CÁ NHÂN NÀO BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỊA CHỈ EMAIL, TÊN VÀ / HOẶC THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA BẠN THÔNG QUA TRANG WEB.

Thông tin được thu thập trên trang web của chúng tôi: Nếu bạn chỉ tải xuống tài liệu hoặc duyệt qua Trang web, máy chủ của chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định từ bạn, có thể bao gồm: (a) tên miền và máy chủ lưu trữ mà bạn truy cập Internet; (b) phần mềm trình duyệt bạn sử dụng và hệ điều hành của bạn; và (c) địa chỉ Internet của trang web mà bạn đã liên kết với Trang web. Thông tin chúng tôi tự động thu thập có thể được sử dụng để cải thiện Trang web để làm cho nó hữu ích nhất có thể cho khách truy cập của chúng tôi; Tuy nhiên, thông tin đó sẽ không bị ràng buộc với thông tin cá nhân bạn chọn cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi thu thập và lưu giữ thông tin nhận dạng cá nhân khi bạn chọn tự nguyện gửi thông tin đó. Ví dụ: nếu bạn chọn điền vào biểu mẫu trên Trang web, chúng tôi sẽ giữ lại thông tin do bạn gửi. Bạn không nên gửi bất kỳ thông tin nào mà bạn không muốn được giữ lại. Sau khi chúng tôi đã thực hiện hành động thích hợp để đáp ứng với nội dung bạn gửi, chúng tôi giữ lại thông tin bạn gửi cho hồ sơ của chúng tôi và thỉnh thoảng liên hệ với bạn. Xin lưu ý rằng nếu chúng tôi quyết định thay đổi cách chúng tôi sử dụng hoặc lưu giữ thông tin cá nhân, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này, theo quyết định riêng của chúng tôi. 

Tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba: Cơ Quan không cho thuê hoặc bán thông tin cá nhân mà quý vị chọn cung cấp cho chúng tôi và Cơ Quan cũng không tiết lộ thẻ tín dụng hoặc thông tin tài chính cá nhân khác cho các bên thứ ba ngoài trường hợp cần thiết để hoàn tất thẻ tín dụng hoặc giao dịch tài chính khác hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Cơ Quan có thể thuê một số bên thứ ba nhất định để thực hiện các chức năng và cung cấp dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, lưu trữ và bảo trì, quan hệ khách hàng, lưu trữ và quản lý cơ sở dữ liệu, giao dịch thanh toán và các chiến dịch tiếp thị trực tiếp. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba này, nhưng chỉ trong phạm vi cần thiết để thực hiện các chức năng và cung cấp dịch vụ và phù hợp với chính sách #5126. 

Nhận tài liệuquảng cáo: Chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin hoặc tài liệu như bản tin qua e-mail hoặc thư bưu điện khi bạn gửi địa chỉ qua Trang web. Bằng cách bạn sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc chúng tôi gửi cho bạn thông tin hoặc tài liệu đó. Nếu bạn không muốn nhận thông tin hoặc tài liệu quảng cáo, vui lòng gửi email có tên, địa chỉ gửi thư và địa chỉ email của bạn cho webmaster@fpsct.org. Khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể thực hiện các bước hợp lý để xóa tên của bạn khỏi danh sách đó. 

Cookie: Cookie là một tệp văn bản nhỏ mà một trang web có thể đặt trên ổ cứng máy tính của bạn để lưu giữ hồ sơ hoặc các mục đích quản trị khác. Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Trang web. Mặc dù hầu hết các trình duyệt web chấp nhận cookie tự động, thông thường bạn có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie. Nếu bạn quyết định từ chối cookie, bạn có thể không sử dụng được đầy đủ các tính năng của Trang web. Cookie cũng có thể được sử dụng tại một số trang web nhất định có thể truy cập thông qua các liên kết trên Trang web. 

L inks đến các trang webkhác: Học khu không chịu trách nhiệm về các thực tiễn hoặc chính sách của các trang web được liên kết đến hoặc từ Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các thực tiễn hoặc chính sách về quyền riêng tư của họ. Nếu bạn chọn sử dụng một liên kết truy cập trang web của một bên khác, bạn sẽ phải tuân theo các thông lệ và chính sách của trang web đó và tự chịu rủi ro khi làm như vậy. 

Thông tin chung: Cơ Quan có thể thay đổi thông tin, nội dung và/hoặc chính sách có trên Trang Web hoặc các dịch vụ và/hoặc dịch vụ được mô tả trên Trang Web hoặc Trang Web hoặc Điều Khoản bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình có hoặc không có thông báo. Cơ Quan không cam kết và không có nghĩa vụ đối với Cơ Quan phải cập nhật thông tin trong tài liệu này. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong số này được coi là không hợp lệ, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi, điều khoản đó sẽ được coi là có thể tách rời và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của Điều khoản. 

CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI: NẾU BẠN CÓ THẮC MẮC VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN HOẶC NẾU BẠN MUỐN CHÚNG TÔI SỬA ĐỔI HOẶC XÓA THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN MÀ CHÚNG TÔI ĐÃ THU THẬP, BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI THEO ROSSM@FPSCT.ORG HOẶC QUA ĐIỆN THOẠI THEO SỐ 860-673-8270 VÀ YÊU CẦU ĐIỀU PHỐI VIÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, MATT ROSS. 

Tài liệu tham khảo pháp lý: 

Luật Liên bang:
Đạo luật về Quyền riêng tư và Quyền Giáo dục Gia đình (FERPA), 20 U.S.C. §§ 1232g et seq.
Bảo vệ Sửa đổi Quyền của Học sinh, Luật Công 107-110, § 1061, được hệ thống hóa tại 20 USC § 1232h. 

Chính sách được thông qua: Tháng Chín 8, 2014 

Chính sách sửa đổi: Tháng Năm 2016

 

Trường Công lập Farmington bị trì hoãn hai giờ do thời tiết khắc nghiệt. Không có trường mầm non buổi sáng. Farmington EXCL mở cửa tại các địa điểm và thời gian tiêu chuẩn của nó.