Logo của Trường Công lập Farmington.

Chính sách và quy định

TRONG PHẦN NÀY

Thông qua những nỗ lực của Hội đồng Giáo dục Farmington, Tiểu ban Đánh giá Chính sách và Hiệp hội Hội đồng Giáo dục Connecticut, Cẩm nang Chính sách, Quy định và Quy chế của Trường Công lập Farmington đã được sửa đổi.

Trường Công lập Farmington bị trì hoãn hai giờ do thời tiết khắc nghiệt. Không có trường mầm non buổi sáng. Farmington EXCL mở cửa tại các địa điểm và thời gian tiêu chuẩn của nó.