Logo của Trường Công lập Farmington.

Tiêu đề IX

TRONG PHẦN NÀY

Chính sách:

Đào tạo:

Tuyên bố của Hội đồng Giáo dục về Nhà tuyển dụng Cơ hội Bình đẳng

Trường Công lập Farmington bị trì hoãn hai giờ do thời tiết khắc nghiệt. Không có trường mầm non buổi sáng. Farmington EXCL mở cửa tại các địa điểm và thời gian tiêu chuẩn của nó.