Logo của Trường Công lập Farmington.

Lịch huyện

TRONG PHẦN NÀY

Lịch học chính thức

Chính sách lịch của quận

Chính sách Lịch Quận có thể được tham khảo tại trang sau:
https://drive.google.com/open?id=0Byt4O81Kmbo0Ykd3...

Tải xuống ứng dụng FPS

Cửa hàng ứng dụng Apple

Tải xuống Ứng dụng của chúng tôi từ cửa hàng Apple.
Cửa hàng Google Play
Tải xuống Ứng dụng của chúng tôi từ cửa hàng Google Play.

Trường Công lập Farmington bị trì hoãn hai giờ do thời tiết khắc nghiệt. Không có trường mầm non buổi sáng. Farmington EXCL mở cửa tại các địa điểm và thời gian tiêu chuẩn của nó.