Logo của Trường Công lập Farmington.

Hướng dẫn về chương trình giảng dạy ở trường

TRONG PHẦN NÀY

Sử dụng các liên kết dưới đây để xem lại thông tin chi tiết về chương trình giảng dạy tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông từng đoạt giải thưởng của Farmington.

Chương trình giảng dạy của trường

Trường Công lập Farmington bị trì hoãn hai giờ do thời tiết khắc nghiệt. Không có trường mầm non buổi sáng. Farmington EXCL mở cửa tại các địa điểm và thời gian tiêu chuẩn của nó.