Logo của Trường Công lập Farmington.

Các trường nam châm liên quận

TRONG PHẦN NÀY

Trường nam châm - bấm vào đây

TRƯỜNG KỸ THUẬT

Trường Công lập Farmington bị trì hoãn hai giờ do thời tiết khắc nghiệt. Không có trường mầm non buổi sáng. Farmington EXCL mở cửa tại các địa điểm và thời gian tiêu chuẩn của nó.