Logo của Trường Công lập Farmington.

Lịch học

TRONG PHẦN NÀY

Học sinh trung học Farmington làm việc trong lớp học làm việc cùng nhau trên bảng xóa khô.
Trường học Khai mạc Đóng Sa thải sớm
7:32 SÁNG
2:23 CHIỀU
12:08
7:40 SÁNG
2:30 CHIỀU
12:30 TRƯA
8:40 SÁNG
3:20 CHIỀU
13:20 CHIỀU
8:45 SÁNG
3:15 CHIỀU
13:15 CHIỀU
8:45 SÁNG
3:15 CHIỀU
13:15 CHIỀU
8:45 SÁNG
3:15 CHIỀU
13:15 CHIỀU
8:45 SÁNG
3:15 CHIỀU
13:15 CHIỀU

Trường Công lập Farmington bị trì hoãn hai giờ do thời tiết khắc nghiệt. Không có trường mầm non buổi sáng. Farmington EXCL mở cửa tại các địa điểm và thời gian tiêu chuẩn của nó.