Logo của Trường Công lập Farmington.

Nhân viên

Sinh viên | Gia đình

Thư mục Thứ Sáu

Liên kết nhanh

PowerSchool: Giáo viên

Lịch huyện

Điều gì đang xảy ra tại trường học của bạn

Cổng thông tin nhân viên

Tiền tuyến

Trường học an toàn

Trợ giúp CNTT

Sức khỏe &; Sức khỏe

Trường Công lập Farmington bị trì hoãn hai giờ do thời tiết khắc nghiệt. Không có trường mầm non buổi sáng. Farmington EXCL mở cửa tại các địa điểm và thời gian tiêu chuẩn của nó.