Logo của Trường Công lập Farmington.

Tài chính &; Hoạt động

TRONG PHẦN NÀY

Scott Hurwitz

Trợ lý Giám đốc Tài chính &; Hoạt động
hurwitzs@fpsct.org

Beth Haber

Trình quản lý kinh doanh
haberb@fpsct.org

Biểu tượng Logo FPS

Denise Martin

Trợ lý hành chính cho Trợ lý Giám đốc Tài chính & Hoạt động
martind@fpsct.org

Cơ hội đấu thầu RFP

 

Nhấp vào hình ảnh để phóng to

Trường Công lập Farmington bị trì hoãn hai giờ do thời tiết khắc nghiệt. Không có trường mầm non buổi sáng. Farmington EXCL mở cửa tại các địa điểm và thời gian tiêu chuẩn của nó.