Logo của Trường Công lập Farmington.

Biểu mẫu nhân sự

TRONG PHẦN NÀY

NGUỒN NHÂN LỰC

Kara Bridgewater, SHRM-CP
Điều phối viên Nhân sự
bridgewaterk@fpsct.org - x7012

LIÊN KẾT NHANH CỦA NHÂN VIÊN

Trường học an toàn

Giáo viên PowerSchool

Cổng thông tin nhân viên

 

CHỨNG CHỈ GIÁO VIÊN

Tăng cường tính tương hỗ cho các tiểu bang New England

Hệ thống chứng nhận nhà giáo dục CT (CECS)

 

HOÀN TRẢ HỌC PHÍ & THĂNG LƯƠNG

Bản ghi nhớ 2022-2023

Trường Công lập Farmington bị trì hoãn hai giờ do thời tiết khắc nghiệt. Không có trường mầm non buổi sáng. Farmington EXCL mở cửa tại các địa điểm và thời gian tiêu chuẩn của nó.