Logo của Trường Công lập Farmington.

Giáo dục thường xuyên Farmington

TRONG PHẦN NÀY

Phục vụ Farmington, Unionville và các cộng đồng xung quanh từ năm 1971! 

Giáo dục thường xuyên Farmington
1 Depot Place, Unionville, CT 06085
Điện thoại: (860) 404-0290
Số fax: (860) 404-0294
continuinged@fpsct.org
Giờ hành chính: Thứ hai – Thứ sáu 8:30 AM – 4:30 PM (đóng cửa tất cả các ngày lễ lớn)

Trường Công lập Farmington bị trì hoãn hai giờ do thời tiết khắc nghiệt. Không có trường mầm non buổi sáng. Farmington EXCL mở cửa tại các địa điểm và thời gian tiêu chuẩn của nó.