Logo của Trường Công lập Farmington.

Tiền lương

TRONG PHẦN NÀY

Ann Jay, Giám sát tiền lương
jaya@fpsct.org - x7011 

Trường Công lập Farmington bị trì hoãn hai giờ do thời tiết khắc nghiệt. Không có trường mầm non buổi sáng. Farmington EXCL mở cửa tại các địa điểm và thời gian tiêu chuẩn của nó.