Zásady a předpisy

V TÉTO ČÁSTI

Úsilím Farmingtonské rady pro vzdělávání, podvýboru pro revizi politik a Connecticutské asociace rad pro vzdělávání byla revidována Příručka politik, předpisů a stanov Farmingtonských veřejných škol.

Veřejné školy ve Farmingtonu mají kvůli nepříznivému počasí dvouhodinové zpoždění. Ranní školka se nekoná. Farmington EXCL je otevřen na standardních místech a ve standardním čase.