Politike i propisi

U OVOM ODJELJKU

Naporima Odbora za obrazovanje Farmingtona, Pododbora za reviziju politike i Udruženja odbora za obrazovanje Connecticut, revidiran je priručnik za politike, propise i podzakonske akte Farmington javnih škola.

Javne škole u Farmingtonu kasne dva sata zbog lošeg vremena. Nema jutarnje predškolske ustanove. Farmington EXCL otvoren je na svojim standardnim lokacijama i vremenu.