Zasady i przepisy

W TEJ SEKCJI

Dzięki wysiłkom Rady Pedagogicznej Farmington, Podkomisji ds. Przeglądu Zasad oraz Stowarzyszenia Rad Pedagogicznych Connecticut (Connecticut Association of Boards of Education) dokonano rewizji Podręcznika Zasad, Przepisów i Regulaminów Szkół Publicznych Farmington.

Szkoły publiczne w Farmington są opóźnione o dwie godziny z powodu złej pogody. Nie będzie porannego przedszkola. Farmington EXCL jest otwarty w standardowych lokalizacjach i godzinach.