ఫార్మింగ్టన్ పబ్లిక్ స్కూల్స్ లోగో.

ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ మాగ్నెట్ స్కూల్స్

ఈ విభాగంలో

మాగ్నెట్ పాఠశాలలు - ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

సాంకేతిక పాఠశాలలు

ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా ఫార్మింగ్టన్ పబ్లిక్ స్కూల్స్ రెండు గంటలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. మార్నింగ్ ప్రీస్కూల్ లేదు. ఫార్మింగ్టన్ EXCL దాని ప్రామాణిక ప్రదేశాలు మరియు సమయంలో తెరిచి ఉంటుంది.