ஃபார்மிங்டன் பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸ் லோகோ.

மாவட்டங்களுக்கு இடையேயான காந்தப் பள்ளிகள்

இந்த பகுதியில்

மேக்னட் பள்ளிகள் - இங்கே கிளிக் செய்யவும்

தொழில்நுட்பப் பள்ளிகள்

சீரற்ற காலநிலை காரணமாக ஃபார்மிங்டன் பொதுப் பள்ளிகள் இரண்டு மணி நேரம் தாமதமாகியுள்ளன . காலை பாலர் பள்ளி இல்லை. ஃபார்மிங்டன் EXCL அதன் நிலையான இடங்களிலும் நேரத்திலும் திறந்திருக்கும்.