Mimo třídu

V TÉTO ČÁSTI

Jak je uvedeno ve vizi globálního občana ve Farmingtonu, studenti se aktivně zapojují do místních a světových komunit jako sebevědomí jedinci, schopní žáci, disciplinovaní myslitelé, angažovaní spolupracovníci a občansky smýšlející občané.  

Studenti z Farmingtonu jsou zplnomocněnými globálními občany a přispívají ke změnám, čímž pozitivně a dlouhodobě ovlivňují místní i světové komunity.

Veřejné školy ve Farmingtonu mají kvůli nepříznivému počasí dvouhodinové zpoždění. Ranní školka se nekoná. Farmington EXCL je otevřen na standardních místech a ve standardním čase.