Raporty okręgowe i szkolne

W TEJ SEKCJI

Raport dotyczący uczenia się społecznego i emocjonalnego

Roczne wyniki i rezultaty

https://drive.google.com/drive/folders/0B-pYik6WNp…

Plany rozwoju szkoły

https://drive.google.com/drive/folders/0B-pYik6WNp…

Raporty dotyczące profilu i wydajności

https://drive.google.com/drive/folders/0B-pYik6WNp…


Szkoły publiczne w Farmington są opóźnione o dwie godziny z powodu złej pogody. Nie będzie porannego przedszkola. Farmington EXCL jest otwarty w standardowych lokalizacjach i godzinach.