ARP plan financiranja

U OVOM ODJELJKU

Kao dio procesa primanja sredstava saveznog američkog plana oporavka, okrug u nastavku dijeli javni plan o tome kako će se sredstva dodijeliti. 

Sadržaj ovdje

Javne škole u Farmingtonu kasne dva sata zbog lošeg vremena. Nema jutarnje predškolske ustanove. Farmington EXCL otvoren je na svojim standardnim lokacijama i vremenu.