ஃபார்மிங்டன் பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸ் லோகோ.

லதி

மாணவர்கள் | குடும்பங்கள்

வெள்ளிக்கிழமை கோப்புறைகள்

விரைவு இணைப்புகள்

பவர் ஸ்கூல்: ஆசிரியர்கள்

மாவட்ட காலண்டர்

உங்கள் பள்ளியில் என்ன நடக்கிறது

பணியாளர் இணையதளம்

Frontline

பாதுகாப்பான பள்ளிகள்

ஐடி உதவி

உடல்நலம் மற்றும் ஆரோக்கியம்

சீரற்ற காலநிலை காரணமாக ஃபார்மிங்டன் பொதுப் பள்ளிகள் இரண்டு மணி நேரம் தாமதமாகியுள்ளன . காலை பாலர் பள்ளி இல்லை. ஃபார்மிங்டன் EXCL அதன் நிலையான இடங்களிலும் நேரத்திலும் திறந்திருக்கும்.