Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují dohodu okresu s vámi o tom, jak budeme nakládat s určitými informacemi na webových stránkách. Tyto Zásady se nezabývají informacemi získanými z jiných zdrojů, jako jsou podání poštou, telefonicky nebo prostřednictvím jiných zařízení nebo z osobního kontaktu. Přístupem na Webové stránky a/nebo poskytnutím informací Okresu na Webových stránkách souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním určitých informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

UPOZORNĚNÍ PRO DĚTI MLADŠÍ 13 LET A JEJICH RODIČE NEBO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE: POKUD JSTE MLADŠÍ 13 LET A CHCETE NÁS KONTAKTOVAT, UČIŇTE TAK PROSTŘEDNICTVÍM SVÝCH RODIČŮ NEBO ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ. TYTO WEBOVÉ STRÁNKY JSOU URČENY POUZE PRO DOSPĚLÉ. ŠKOLA VĚDOMĚ NESHROMAŽĎUJE OSOBNÍ ÚDAJE ("OSOBNÍ ÚDAJE") OD DĚTÍ MLADŠÍCH 13 LET. POKUD JSTE MLADŠÍ 13 LET, NESMÍTE NÁM PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK ZASÍLAT ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE, MIMO JINÉ VČETNĚ VAŠÍ E-MAILOVÉ ADRESY, JMÉNA A/NEBO KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ.

Informace shromažďované na našich webových stránkách: Pokud pouze stahujete materiál nebo procházíte webové stránky, naše servery od vás mohou automaticky shromažďovat určité informace, které mohou zahrnovat: (a) název domény a hostitele, ze kterého přistupujete na Internet; (b) software prohlížeče, který používáte, a váš operační systém; a (c) internetovou adresu webové stránky, ze které jste se na Webovou stránku připojili. Automaticky shromážděné informace mohou být použity ke zlepšení Webových stránek, aby byly pro naše návštěvníky co nejužitečnější; tyto informace však nebudou spojeny s osobními údaji, které jste se nám rozhodli poskytnout.

Shromažďujeme a uchováváme osobní údaje, pokud se rozhodnete je dobrovolně poskytnout. Pokud se například rozhodnete vyplnit formulář na webových stránkách, uchováváme vámi poskytnuté informace. Neměli byste zadávat žádné informace, které nechcete, aby byly uchovávány. Poté, co jsme v reakci na vámi předložené informace provedli příslušné kroky, uchováváme vámi předložené informace pro naše záznamy a pro případné kontaktování. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodneme změnit způsob, jakým používáme nebo uchováváme osobní údaje, můžeme tyto Zásady ochrany osobních údajů aktualizovat podle vlastního uvážení. 

Poskytování osobních údajů třetím stranám: Okres nepronajímá ani neprodává osobní údaje, které jste se rozhodli nám poskytnout, ani nezveřejňuje kreditní karty nebo jiné osobní finanční údaje třetím stranám, kromě případů, kdy je to nezbytné k dokončení kreditní karty nebo jiné finanční transakce nebo kdy to vyžaduje zákon. Okres může zapojit některé třetí strany do provádění funkcí a poskytování služeb, mimo jiné včetně hostování a údržby, vztahů se zákazníky, ukládání a správy databází, platebních transakcí a přímých marketingových kampaní. S těmito třetími stranami můžeme sdílet vaše osobní údaje, ale pouze v rozsahu nezbytném pro výkon funkcí a poskytování služeb a v souladu se zásadami č. 5126. 

Příjem propagačních materiálů: Po odeslání adresy prostřednictvím Webových stránek vám můžeme zasílat informace nebo materiály, jako jsou zpravodaje, e-mailem nebo poštou. Používáním Webových stránek souhlasíte s tím, abychom vám takové informace nebo materiály zasílali. Pokud si nepřejete dostávat propagační informace nebo materiály, zašlete e-mail se svým jménem, poštovní adresou a e-mailovou adresou na adresu webmaster@fpsct.org. Jakmile obdržíme vaši žádost, můžeme podniknout přiměřené kroky k odstranění vašeho jména z takových seznamů. 

Soubory cookie: Soubor cookie je malý textový soubor, který může webová stránka umístit na pevný disk vašeho počítače za účelem uchovávání záznamů nebo pro jiné administrativní účely. Naše webové stránky mohou používat soubory cookie, které pomáhají přizpůsobit vaše zkušenosti na webových stránkách. Ačkoli většina webových prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky, obvykle můžete nastavení prohlížeče upravit tak, aby soubory cookie odmítal. Pokud se rozhodnete soubory cookie odmítnout, je možné, že nebudete moci plně využívat funkce Webové stránky. Soubory cookie mohou být používány také na některých stránkách přístupných prostřednictvím odkazů na Webových stránkách. 

Odkazy na jiné webové stránky : Okres neodpovídá za praktiky nebo zásady webových stránek, na které jsou odkazy z těchto webových stránek, včetně, ale bez omezení, jejich postupů nebo zásad ochrany osobních údajů. Pokud se rozhodnete použít odkaz, který vede na webové stránky jiné strany, budete se řídit postupy a zásadami těchto webových stránek a činíte tak na vlastní riziko. 

Obecné informace: Okres může kdykoli na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění provést změny informací, obsahu a/nebo zásad obsažených na Webových stránkách nebo nabídek a/nebo služeb popsaných na Webových stránkách nebo na Webových stránkách nebo v Podmínkách. Okres se nezavazuje a nepřebírá za sebe ani za své uživatele žádnou povinnost aktualizovat informace zde obsažené. Pokud bude některé z těchto ustanovení považováno za neplatné, neúčinné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, bude toto ustanovení považováno za oddělitelné a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost Podmínek. 

JAK NÁS KONTAKTOVAT: POKUD MÁTE DOTAZY K PODMÍNKÁM NEBO SI PŘEJETE, ABYCHOM UPRAVILI NEBO VYMAZALI VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ JSME SHROMÁŽDILI, MŮŽETE NÁS KONTAKTOVAT NA ADRESE ROSSM@FPSCT.ORG NEBO TELEFONICKY NA ČÍSLE 860-673-8270 A POŽÁDAT O KONTAKT NA NAŠEHO KOORDINÁTORA WEBOVÝCH STRÁNEK MATTA ROSS. 

Právní odkazy: 

Federální právo:
20 U.S.C. §§ 1232g a následující.
Novela o ochraně práv žáků, Public Law 107-110, § 1061, kodifikováno v 20 U.S.C. § 1232h. 

Přijaté zásady: září 2014 

Revidované zásady: Květen 2016

 

Veřejné školy ve Farmingtonu mají kvůli nepříznivému počasí dvouhodinové zpoždění. Ranní školka se nekoná. Farmington EXCL je otevřen na standardních místech a ve standardním čase.