Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje umowę Dystryktu z użytkownikiem dotyczącą sposobu, w jaki będziemy obsługiwać określone informacje na Stronie Internetowej. Niniejsza Polityka nie odnosi się do informacji uzyskanych z innych źródeł, takich jak zgłoszenia za pośrednictwem poczty, telefonu lub innych urządzeń lub z osobistego kontaktu. Uzyskując dostęp do Strony Internetowej i/lub dostarczając informacje do Dystryktu na Stronie Internetowej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie określonych informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

UWAGA DLA DZIECI PONIŻEJ 13 ROKU ŻYCIA I ICH RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH: JEŚLI MASZ MNIEJ NIŻ 13 LAT I CHCESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ZRÓB TO ZA POŚREDNICTWEM SWOICH RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH. NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA JEST PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DLA OSÓB DOROSŁYCH. SZKOŁA NIE GROMADZI ŚWIADOMIE DANYCH OSOBOWYCH ("DANE OSOBOWE") OD DZIECI W WIEKU PONIŻEJ 13 LAT. JEŚLI UŻYTKOWNIK MA MNIEJ NIŻ 13 LAT, NIE MOŻE PRZESYŁAĆ NAM ŻADNYCH DANYCH OSOBOWYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI ADRESU E-MAIL, IMIENIA I NAZWISKA I/LUB DANYCH KONTAKTOWYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ.

Informacje gromadzone na naszej stronie internetowej: Jeśli użytkownik jedynie pobiera materiały lub przegląda Witrynę, nasze serwery mogą automatycznie zbierać od niego pewne informacje, które mogą obejmować: (a) nazwę domeny i hosta, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do Internetu; (b) używane oprogramowanie przeglądarki i system operacyjny; oraz (c) adres internetowy strony internetowej, z której użytkownik połączył się z Witryną. Informacje zbierane automatycznie mogą być wykorzystywane do ulepszania Witryny, aby była jak najbardziej użyteczna dla odwiedzających; jednak takie informacje nie będą powiązane z danymi osobowymi, które użytkownik zdecyduje się nam przekazać.

Gromadzimy i przechowujemy informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, gdy zdecyduje się on dobrowolnie przesłać takie informacje. Na przykład, jeśli użytkownik zdecyduje się wypełnić formularz w Witrynie, zachowujemy przesłane przez niego informacje. Użytkownik nie powinien przesyłać żadnych informacji, których nie chce zachować. Po podjęciu przez nas odpowiednich działań w odpowiedzi na przesłane przez użytkownika dane, zachowujemy je dla naszej dokumentacji i w celu kontaktowania się z użytkownikiem od czasu do czasu. Należy pamiętać, że jeśli zdecydujemy się zmienić sposób, w jaki wykorzystujemy lub przechowujemy dane osobowe, możemy zaktualizować niniejszą Politykę prywatności według własnego uznania. 

Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim: Dystrykt nie wynajmuje ani nie sprzedaje danych osobowych, które użytkownik zdecyduje się nam przekazać, ani nie ujawnia kart kredytowych lub innych osobistych informacji finansowych stronom trzecim, innych niż niezbędne do realizacji karty kredytowej lub innej transakcji finansowej lub zgodnie z wymogami prawa. Dystrykt może angażować określone strony trzecie do wykonywania funkcji i świadczenia usług, w tym, bez ograniczeń, hostingu i utrzymania, relacji z klientami, przechowywania i zarządzania bazami danych, transakcji płatniczych i bezpośrednich kampanii marketingowych. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika tym stronom trzecim, ale tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania funkcji i świadczenia usług oraz zgodnie z polityką nr 5126. 

Otrzymywanie materiałów promocyjnych: Możemy wysyłać użytkownikowi informacje lub materiały, takie jak biuletyny, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, gdy użytkownik poda adresy za pośrednictwem Witryny. Korzystając z Witryny, użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie mu takich informacji lub materiałów. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać informacji lub materiałów promocyjnych, powinien wysłać wiadomość e-mail zawierającą imię i nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail na adres webmaster@fpsct.org. Po otrzymaniu takiej prośby możemy podjąć uzasadnione kroki w celu usunięcia imienia i nazwiska użytkownika z takich list. 

Pliki cookie: Plik cookie to mały plik tekstowy, który witryna internetowa może umieścić na dysku twardym komputera użytkownika w celu prowadzenia dokumentacji lub w innych celach administracyjnych. Nasza Witryna może wykorzystywać pliki cookie w celu personalizacji korzystania z Witryny. Chociaż większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, zwykle można zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucić pliki cookie. Jeśli użytkownik zdecyduje się odrzucić pliki cookie, może nie być w stanie w pełni korzystać z funkcji Witryny. Pliki cookie mogą być również używane w niektórych witrynach dostępnych za pośrednictwem łączy w Witrynie. 

Linki do innych stron internetowych: Dystrykt nie ponosi odpowiedzialności za praktyki lub polityki stron internetowych powiązanych z lub ze strony internetowej, w tym bez ograniczeń ich praktyk lub polityk prywatności. Jeśli użytkownik zdecyduje się użyć linku, który uzyskuje dostęp do strony internetowej innej strony, będzie podlegał praktykom i zasadom tej strony internetowej i robi to na własne ryzyko. 

Informacje ogólne: Dystrykt może wprowadzać zmiany w informacjach, treściach i/lub politykach zawartych na Stronie Internetowej lub ofertach i/lub usługach opisanych na Stronie Internetowej lub Stronie Internetowej lub Warunkach w dowolnym momencie według własnego uznania z powiadomieniem lub bez. Dystrykt nie zobowiązuje się i nie podejmuje żadnych zobowiązań wobec siebie lub swoich użytkowników do aktualizacji informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Jeśli którekolwiek z tych postanowień zostanie uznane za nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, postanowienie to zostanie uznane za rozdzielne i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność Warunków. 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ: JEŚLI UŻYTKOWNIK MA PYTANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW LUB CHCE, ABYŚMY ZMODYFIKOWALI LUB USUNĘLI JEGO DANE OSOBOWE, KTÓRE ZEBRALIŚMY, MOŻE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI POD ADRESEM ROSSM@FPSCT.ORG LUB TELEFONICZNIE POD NUMEREM 860-673-8270 I POPROSIĆ O KONTAKT Z NASZYM KOORDYNATOREM STRONY INTERNETOWEJ, MATTEM ROSSEM. 

Odniesienia prawne: 

Prawo federalne:
Ustawa o prawach rodziny do edukacji i prywatności (FERPA), 20 U.S.C. §§ 1232g i nast.
Poprawka o ochronie praw uczniów, ustawa publiczna 107-110, § 1061, skodyfikowana w 20 U.S.C. § 1232h. 

Polityka przyjęta: 8 września 2014 r. 

Polityka zmieniona: Maj 2016 r.

 

Szkoły publiczne w Farmington są opóźnione o dwie godziny z powodu złej pogody. Nie będzie porannego przedszkola. Farmington EXCL jest otwarty w standardowych lokalizacjach i godzinach.