Logo của Trường Công lập Farmington.

Học sâu hơn - Tháng Mười 2023

https://drive.google.com/file/d/13fuxahHhc1qVrbQT1XudoDZYPQI1KIoN/view

Biểu tượng Logo FPS

Trường Công lập Farmington bị trì hoãn hai giờ do thời tiết khắc nghiệt. Không có trường mầm non buổi sáng. Farmington EXCL mở cửa tại các địa điểm và thời gian tiêu chuẩn của nó.