ஃபார்மிங்டன் பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸ் லோகோ.

ஆழமான கற்றல் – அக்டோபர் 2023

https://drive.google.com/file/d/13fuxahHhc1qVrbQT1XudoDZYPQI1KIoN/view

எஃப்பிஎஸ் லோகோ ஐகான்

சீரற்ற காலநிலை காரணமாக ஃபார்மிங்டன் பொதுப் பள்ளிகள் இரண்டு மணி நேரம் தாமதமாகியுள்ளன . காலை பாலர் பள்ளி இல்லை. ஃபார்மிங்டன் EXCL அதன் நிலையான இடங்களிலும் நேரத்திலும் திறந்திருக்கும்.