Dublje učenje – listopad 2023.

https://drive.google.com/file/d/13fuxahHhc1qVrbQT1XudoDZYPQI1KIoN/view

Ikona logotipa FPS

Javne škole u Farmingtonu kasne dva sata zbog lošeg vremena. Nema jutarnje predškolske ustanove. Farmington EXCL otvoren je na svojim standardnim lokacijama i vremenu.