Noah Wallace
Základní škola

Noah Wallace
Základní

Jsme...

Farmington Globální občané a Společenství Posílené Laskavý Vděčné Budoucnost Otevřený Přizpůsobitelné Trvalé Reflexní Inovátoři Pečující Sebevědomý Přispěvatelé Zvědavost Vynalézavý Zodpovědný Odolné Empatický Výjimečné Srdečné Vítání

Základní škola Noaha Wallace

Naší vizí je vytvořit komunitu zaměřenou na vzdělávání, ve které mohou všichni studenti rozvíjet své nadání v pečující a spolupracující atmosféře, která si cení rovnosti a podporuje laskavost, odpovědnost a službu druhým. Studenti Noaha Wallace se budou cítit individuálně známí a respektovaní a budou mít důležitý hlas a roli v naší škole. Prostřednictvím neustálého zkoumání našich vyučovacích postupů usilujeme o to, aby každé dítě uspělo v zajímavých učebních úkolech a dosáhlo vysokých standardů díky společnému úsilí žáků, učitelů, zaměstnanců a rodin Noaha Wallace.

Principal Huber
Ředitelka Dr. Carrie Huber

Veřejné školy ve Farmingtonu mají kvůli nepříznivému počasí dvouhodinové zpoždění. Žádná ranní školka. Farmington EXCL je otevřen na standardních místech a ve standardní dobu.