Výtvarné a užité umění

IN THIS SECTION

Posláním oddělení výtvarného a užitého umění na Farmington Public School je připravit studenty s dovednostmi a koncepčním porozuměním, které jim umožní být inovativními, sebevědomými mysliteli, schopnými vytvářet osobní umění a design s vysoce konkurenceschopným uplatněním v reálném světě, s povědomím o současné vizuální kultuře a médiích a s hlubokým porozuměním světovému umění a designu v průběhu času.

Veřejné školy ve Farmingtonu mají kvůli nepříznivému počasí dvouhodinové zpoždění. Žádná ranní školka. Farmington EXCL je otevřen na standardních místech a ve standardní dobu.