PŘIJĎTE SE S NÁMI UČIT NA VEŘEJNÉ ŠKOLY VE FARMINGTONU

Věříme, že rovné příležitosti jsou základní hodnotou kvalitního vzdělávání a že rozmanitost je pro naši školní komunitu přínosem.

Volné pozice

Denní náhrady

Přečtěte si více >>

Náhradní zdravotní sestry

Přečtěte si více >>

Pracovní příležitosti

IN THIS SECTION

Volná místa na veřejných školách ve Farmingtonu:

Seznam aktuálních a očekávaných volných pracovních míst a online přihlášku naleznete po kliknutí na tlačítko
Použít nyní
výše.

Stravovací služby Chartwells:

Dotazy týkající se aplikace Chartwells směřujte na:
Joe Walsh, ředitel stravovacích služeb
Telefon: (860) 673-6343


Rada pro vzdělávání ve Farmingtonu nebude rozhodovat o zaměstnání (včetně rozhodnutí týkajících se přijímání, přidělování, odměňování, povyšování, snižování, disciplinárních opatření a ukončování pracovního poměru) na základě rasy, barvy pleti, náboženství, věku, pohlaví, rodinného stavu, sexuální orientace, národnostního původu, původu, zdravotního postižení, těhotenství, genetických informací nebo pohlavní identity či vyjádření, s výjimkou případů, kdy se jedná o v dobré víře prokázanou profesní kvalifikaci. Dotazy týkající se dodržování hlavy VI nebo hlavy IX směřujte na: Kim Wynne, 1 Monteith Drive, Farmington, CT 06032 860-673-8270. Dotazy týkající se souladu s oddílem 504 směřujte na: Melina Rodriguez, 1 Monteith Drive, Farmington, CT 06032 860-677-1791.

Celé zásady naleznete zde.

Veřejné školy ve Farmingtonu mají kvůli nepříznivému počasí dvouhodinové zpoždění. Žádná ranní školka. Farmington EXCL je otevřen na standardních místech a ve standardní dobu.