Farmington Continuing Education

IN THIS SECTION

Serving Farmington, Unionville, and surrounding communities since 1971! 

Farmington Continuing Education
1 Depot Place, Unionville, CT 06085
Phone: (860) 404-0290
Fax: (860) 404-0294
continuinged@fpsct.org
Office Hours: Monday – Friday 8:30 AM – 4:30 PM (closed all major holidays)

Veřejné školy ve Farmingtonu mají kvůli nepříznivému počasí dvouhodinové zpoždění. Žádná ranní školka. Farmington EXCL je otevřen na standardních místech a ve standardní dobu.