Posílení postavení GLOBÁLNÍCH OBČANŮ

Veřejné školy ve Farmingtonu věří, že všichni studenti jsou schopni osvojit si znalosti, dovednosti a dispozice potřebné pro produktivní, etické a odpovědné občanství ve vyvíjejícím se světovém společenství.

Posílení postavení globálních občanů
Veřejné školy ve Farmingtonu věří, že všichni žáci jsou schopni získat znalosti, dovednosti a dovednosti, které jim pomohou v jejich potřebných pro produktivní, etické a zodpovědné občanství v rozvíjejícím se světovém společenství.
Dozvědět se více
Posílení postavení globálních občanů
Veřejné školy ve Farmingtonu věří, že všichni žáci jsou schopni získat znalosti, dovednosti a dovednosti, které jim pomohou v jejich potřebných pro produktivní, etické a zodpovědné občanství v rozvíjejícím se světovém společenství.
Dozvědět se více
Posílení postavení globálních občanů
Veřejné školy ve Farmingtonu věří, že všichni žáci jsou schopni získat znalosti, dovednosti a dovednosti, které jim pomohou v jejich potřebných pro produktivní, etické a zodpovědné občanství v rozvíjejícím se světovém společenství.
Dozvědět se více

Tisková zpráva - Vynikající školní administrátor

Značka s logem Flying F pro Farmington Public Schools, Farmington, CT

Zimní zpravodaj - 2024

Tisková zpráva - Odchod do důchodu

Poslání FARMINGTONSKÝCH VEŘEJNÝCH ŠKOL

je umožnit všem studentům dosahovat vynikajících studijních a osobních výsledků, projevovat
vytrvalé úsilí a žít jako vynalézaví, zvídaví a přínosní občané světa.
v souladu s naší vizí globálního občana.

Důležitá je spravedlnost

Věříme, že rovné příležitosti jsou základní hodnotou kvalitního vzdělávání
a že rozmanitost je pro naši školní komunitu přínosem.

Na týmové práci záleží

Náš přístup k neustálému zlepšování založený na spolupráci podporuje všechny zúčastněné strany, aby se aktivně podílely na dosahování vynikající kvality výuky a učení.

Naše základní přesvědčení

Jako členové této učící se organizace se řídíme tímto přesvědčením, kterým se řídí naše každodenní práce. Tato přesvědčení tvoří rámec našich cílů, vývoje programů a podpůrných systémů. Tato přesvědčení zaměřují výuku, učební plán a hodnocení tak, aby všichni žáci dosahovali vysokých výsledků. Farmington sděluje svá přísná očekávání prostřednictvím svých programů a základních obsahových standardů.

Veřejné školy ve Farmingtonu včetně Farmington Collaborative Preschool a Farmington Continuing Education jsou v úterý 13. února 2024 z důvodu nepříznivého počasí uzavřeny .

EXCL bude otevřena s upravenou pracovní dobou. EXCL bude fungovat od 12:00 do 17:00 ve škole Noaha Wallace pro studenty, kteří se předem přihlásili do programu pro případ nepříznivého počasí na období 2023-2024.