Základní škola Noaha Wallace

Noah Wallace
Elementary

Jsme...

Farmington Globální občané a Společenství Empowered Laskavý Vděčný budoucnost Otevřená mysl Přizpůsobivost Vytrvalý Reflexivní Inovátoři Pečující Sebevědomé Přispěvatelé Zvědavost Vynalézavý Zodpovědný Odolný Empatický Výjimečný Srdečný Vítání

Základní škola Noaha Wallace

Naší vizí je vytvořit komunitu zaměřenou na vzdělávání, ve které mohou všichni studenti rozvíjet své nadání v pečující a spolupracující atmosféře, která si cení rovnosti a podporuje laskavost, odpovědnost a službu druhým. Studenti Noaha Wallace se budou cítit individuálně známí a respektovaní a budou mít důležitý hlas a roli v naší škole. Prostřednictvím neustálého zkoumání našich vyučovacích postupů usilujeme o to, aby každé dítě uspělo v poutavých učebních úkolech a dosáhlo vysokých standardů díky společnému úsilí studentů, učitelů, zaměstnanců a rodin Noah Wallace.

Ředitel Huber
Ředitelka Dr. Carrie Huber

Veřejné školy ve Farmingtonu mají kvůli nepříznivému počasí dvouhodinové zpoždění. Ranní školka se nekoná. Farmington EXCL je otevřen na standardních místech a ve standardním čase.