Sztuki piękne i użytkowe

IN THIS SECTION

Misją Wydziału Sztuk Pięknych i Stosowanych Farmington Public School jest przygotowanie uczniów z umiejętnościami i koncepcyjnym zrozumieniem, które pozwolą im być innowacyjnymi, pewnymi siebie myślicielami, zdolnymi do tworzenia osobistej sztuki i projektowania z wysoce konkurencyjnymi aplikacjami w świecie rzeczywistym, świadomością współczesnej kultury wizualnej i mediów oraz głębokim uznaniem dla globalnej sztuki i projektowania na przestrzeni czasu.

Szkoły publiczne w Farmington są opóźnione o dwie godziny z powodu złej pogody. Brak porannego przedszkola. Farmington EXCL jest otwarty w swoich standardowych lokalizacjach i godzinach.