Rada pro vzdělávání

V TÉTO ČÁSTI

první řada: Andrea Sobinski (místopředsedkyně), Beth Kintner
zadní řada: Nadine Canto, Bill Beckert (předseda), Andrea Sobinski (místopředsedkyně): Erika Nowakowski, James Rackliffe, Martin Skelly, Angela Cianci, Sylvie Binette

Rada pro vzdělávání ve Farmingtonu je devítičlenná volená rada. Je zodpovědná za údržbu a provoz veřejných škol ve Farmingtonu, jak to vyžaduje zákon a statut města. Rada stanovuje zásady, které vedou k vysoce výkonným veřejným základním a středním školám zaměřeným na vzdělávání, které podle jejího názoru nejlépe slouží vzdělávacím zájmům a očekáváním komunity. 

Komplexní výčet povinností rady je uveden v oddíle o předpisech ve Sbírce zásad rady pro vzdělávání ve Farmingtonu, která je k dispozici v sekci Zásady na webových stránkách.

Veřejné školy ve Farmingtonu mají kvůli nepříznivému počasí dvouhodinové zpoždění. Ranní školka se nekoná. Farmington EXCL je otevřen na standardních místech a ve standardním čase.