Odbor za edukaciju

IN THIS SECTION

prvi red: Nadine Canto, Bill Beckert (predsjedavajući), Andrea Sobinski (potpredsjedavajuća), Beth Kintner
zadnji red: Erika Nowakowski, James Rackliffe, Martin Skelly, Angela Cianci, Sylvie Binette

Odbor za obrazovanje Farmingtona je izabrani odbor od devet članova. Odgovorno je za održavanje i rad javnih škola Farmingtona u skladu sa zakonom i Gradskom poveljom. Odbor utvrđuje politiku koja vodi ka javnim osnovnim i srednjim školama s visokim učinkom, usmjerenim na učenje, koje će po njegovom mišljenju najbolje služiti obrazovnim interesima i očekivanjima zajednice. 

Sveobuhvatan popis odgovornosti odbora predstavljen je u odjeljku s podzakonskim aktima knjige o politici obrazovanja Farmington odbora, dostupnoj u odjeljku o politici na web stranici.

Državne škole u Farmingtonu kasne dva sata zbog lošeg vremena. Nema jutarnje predškole. Farmington EXCL je otvoren na svojim standardnim lokacijama iu standardno vrijeme.