Logo của Trường Công lập Farmington.

EXCL trên đường!

Hãy coi chừng EXCL cũng đã lên đường vào mùa hè này! Chúng tôi đã đi đến Sở thú Southwick, Trò chơi ong New Britain và rất nhiều chuyến đi sắp tới khác - Đại sảnh Danh vọng Bóng rổ, Sở thú Roger Williams và Hồ Compounce. Trong các chuyến đi của chúng tôi, chúng tôi đang học các thành phần để giải trình, những gì các cộng đồng khác nhau phải cung cấp và làm thế nào để trở thành một thành viên của cộng đồng

Trường Công lập Farmington bị trì hoãn hai giờ do thời tiết khắc nghiệt. Không có trường mầm non buổi sáng. Farmington EXCL mở cửa tại các địa điểm và thời gian tiêu chuẩn của nó.