Duševní zdraví

  • Úzkost a deprese jsou v populaci dospívajících poměrně častým jevem. Pokud se tyto stavy stanou nepřekonatelnými a nejsou léčeny, mohou vést k samoléčbě alkoholem a drogami a k jinému rizikovému chování, stejně jako k myšlenkám na sebepoškozování a sebevraždu. Schopnost rozpoznat příznaky a symptomy problémů s duševním zdravím je prvním klíčovým krokem k získání pomoci.
    • Nejste si jisti, jaké chování je pro dospívající typické a čemu je třeba věnovat větší pozornost? Podívejte se na tuto vynikající dvoudílnou produkci veřejnoprávní televize s názvem Typické nebo problémové část 1 a část 2.
    • Americká nadace pro prevenci sebevražd je cenným zdrojem informací o sebevraždách a depresích.
    • Všichni studenti střední školy ve Farmingtonu jsou nyní vyškoleni v QPR (Question, Persuade, Refer), aby byli schopni identifikovat přítele nebo blízkou osobu v nouzi a zajistit jim okamžitou pomoc. Podívejte se, o co se jedná, na webových stránkách QPR Institute.

Veřejné školy ve Farmingtonu mají kvůli nepříznivému počasí dvouhodinové zpoždění. Ranní školka se nekoná. Farmington EXCL je otevřen na standardních místech a ve standardním čase.