Informace o zdraví

V TÉTO ČÁSTI

Fyzikální vyšetření

Před zápisem do mateřské školy a do 6. a 10. třídy je nutné absolvovat lékařské vyšetření. Přestupující žáci budou před zápisem do mateřské školy nebo do 6. a 10. třídy požádáni o předložení dokladu o absolvování lékařské prohlídky. Lékařská prohlídka musí zahrnovat minimálně hematokrit nebo hemoglobin, výšku, hmotnost, krevní tlak; a aktualizaci očkování, vyšetření zraku, sluchu, řeči a hrubého zubního vyšetření, případně zdravotní a vývojovou anamnézu.

Léky

V souladu se zákonem a předpisy státu Connecticut vyžaduje školská rada ve Farmingtonu povolení lékaře k podávání léků na předpis i bez předpisu ve škole. Léky musí být v lékárensky připraveném obalu nebo v originálním balení a do školy je musí přinést rodič/opatrovník. Musí být označena jménem dítěte, názvem léku, silou, dávkováním a frekvencí spolu se jménem lékaře nebo zubaře.

Formulář Souhlas s podáním léku musí vyplnit lékař nebo zubní lékař, který lék objednává. a . rodičem/opatrovníkem.

Pokud je lék na předpis donesen do lékárny a lék je potřeba do školy, požádejte lékárníka o školní nádobku a nádobku na doma. Lékárník dodá druhou nádobku pro podání léku ve škole.

Nezapomeňte, že všechny léky musí do školy přinést rodič/opatrovník a předat je pouze školní zdravotní sestře. Stejným způsobem musí být i vyzvednuty, jinak budou zlikvidovány. Jakékoli léky doručené v jiném než lékovém obalu nebudou podány.

Žáci ve třídách K-12 si mohou sami aplikovat a nosit astmatické inhalátory a předplněné automatické adrenalinové injekce pro diagnostikované život ohrožující alergie, pokud rodič a oprávněný lékař předloží školní sestře příslušné dokumenty. Za podávání léků v době mimo vyučování nebo v době, kdy je žák delší dobu mimo budovu školy, odpovídají rodiče.

Obecné informace

Úrazové pojištění studentů je nabízeno všem studentům na začátku každého školního roku. Může být uzavřeno na 24 hodin denně nebo pouze na školní hodiny a hradí ho rodič/opatrovník. Studenti, kteří se účastní sportovních programů školské rady, mají pojištění meziškolních sportů, které poskytuje školská rada. Naše pojišťovna zohlední k úhradě neuhrazené zůstatky pojistného krytí za konkrétní úraz-nehodu. Zdravotní záznamy se uchovávají 6 let po roce ukončení střední školy. Data očkování jsou uložena v kumulativní složce o vzdělávání, která se uchovává 50 let po ukončení studia. Škola vás bude informovat, pokud vaše dítě během pobytu ve škole onemocní. Vaše telefonní číslo a číslo na nejbližšího souseda, kterému by bylo možné zavolat v případě vaší nepřítomnosti, musí být uvedeno na přihlášce žáka. Udržujte prosím telefonní čísla aktuální. Každé dítě, které si stěžuje na nemoc nebo jeví známky či příznaky nemoci, by mělo zůstat doma. Tím se omezí šíření nemocí. Nezapomeňte prosím zavolat do školy nebo poslat zprávu, pokud je vaše dítě nemocné. Pokud je nutné, aby vaše dítě bylo na delší dobu omluveno z hodin tělocviku nebo z přestávky, je nutné potvrzení od lékaře.

Další informace naleznete na následujících webových stránkách:

Veřejné školy ve Farmingtonu mají kvůli nepříznivému počasí dvouhodinové zpoždění. Ranní školka se nekoná. Farmington EXCL je otevřen na standardních místech a ve standardním čase.