Atletika

V TÉTO ČÁSTI

Účast v meziuniverzitním atletickém programu Farmingtonské střední školy je spolužákovské privilegium udělované studentům s dobrým prospěchem a účast je podmíněna rozhodnutími a činy, které jsou v souladu s Kodexem chování FHS.

Studenti FHS - sportovci mají povinnost sloužit jako pozitivní vzory pro ostatní studenty Farmington High School na hřišti, ve třídě a v komunitě Farmington.

Od všech studentů-sportovců se očekává, že budou dodržovat tento kodex sportovního chování, a jeho nedodržení během sezóny může mít za následek vyloučení nebo vyloučení z týmu. Všichni sportovci a rodiče musí před každoroční účastí v meziškolní atletice na střední škole ve Farmingtonu podepsat tento Kodex chování FHS.

Seznam atletických programů FHS

tlačítko s nápisem "Zaregistrovat se nyní" s razítkem "Powered by FamilyID" v dolní části.

 

 

Veřejné školy ve Farmingtonu mají kvůli nepříznivému počasí dvouhodinové zpoždění. Ranní školka se nekoná. Farmington EXCL je otevřen na standardních místech a ve standardním čase.