PŘIJĎTE SE S NÁMI UČIT NA FARMINGTON PUBLIC SCHOOLS

Věříme, že rovné příležitosti jsou základní hodnotou kvalitního vzdělávání a že rozmanitost je pro naši školní komunitu přínosem.

Volné pozice

Denní náhrady

Přečtěte si více >>

Náhradní zdravotní sestry

Přečtěte si více >>

Řidiči autobusů M&J

Přečtěte si více >>

Pracovní příležitosti

V TÉTO ČÁSTI

Volná místa na veřejných školách ve Farmingtonu:

Seznam aktuálních a očekávaných volných pracovních míst a online přihlášky naleznete po kliknutí na tlačítko Použít nyní výše.

ŘIDIČI

Stravovací služby Chartwells:

Dotazy k aplikaci Chartwells směřujte na:
Joe Walsh, ředitel stravovacích služeb
Telefon: (860) 673-6343.


Rada pro vzdělávání ve Farmingtonu nebude rozhodovat o zaměstnání (včetně rozhodnutí týkajících se přijímání, přidělování, odměňování, povyšování, snižování, disciplinárních opatření a ukončování pracovního poměru) na základě rasy, barvy pleti, náboženství, věku, pohlaví, rodinného stavu, sexuální orientace, národnostního původu, původu, zdravotního postižení, těhotenství, genetických informací nebo pohlavní identity či vyjádření, s výjimkou případů, kdy se jedná o v dobré víře prokázanou profesní kvalifikaci. Dotazy týkající se dodržování hlavy VI nebo hlavy IX směřujte na: Kim Wynne, 1 Monteith Drive, Farmington, CT 06032 860-673-8270. Dotazy týkající se souladu s oddílem 504 je třeba směřovat na: Seamus Cullinan, 1 Monteith Drive, Farmington, CT 06032 860-677-1791.

Celé zásady naleznete zde.

Veřejné školy ve Farmingtonu včetně Farmington Collaborative Preschool a Farmington Continuing Education jsou v úterý 13. února 2024 z důvodu nepříznivého počasí uzavřeny .

EXCL bude otevřena s upravenou pracovní dobou. EXCL bude fungovat od 12:00 do 17:00 ve škole Noaha Wallace pro studenty, kteří se předem přihlásili do programu pro případ nepříznivého počasí na období 2023-2024.