Obraz ciała i prawidłowe odżywianie

  • W tej grafice informacyjnej Common Sense Media dokonuje przeglądu badań nad rolą mediów i technologii w kształtowaniu postaw i zachowań związanych z wizerunkiem ciała dzieci i nastolatków. Ważna informacja dla rodziców zarówno chłopców, jak i dziewczynek!

Szkoły publiczne w Farmington są opóźnione o dwie godziny z powodu złej pogody. Brak porannego przedszkola. Farmington EXCL jest otwarty w swoich standardowych lokalizacjach i godzinach.