Raporty okręgowe i szkolne

IN THIS SECTION

Roczne wyniki i rezultaty

https://drive.google.com/drive/folders/0B-pYik6WNp…

Plany rozwoju szkoły

https://drive.google.com/drive/folders/0B-pYik6WNp…

Raporty dotyczące profilu i wydajności

https://drive.google.com/drive/folders/0B-pYik6WNp…


Szkoły publiczne w Farmington są opóźnione o dwie godziny z powodu złej pogody. Brak porannego przedszkola. Farmington EXCL jest otwarty w swoich standardowych lokalizacjach i godzinach.