Informacje o nagłych wypadkach

IN THIS SECTION

Sytuacje awaryjne, takie jak niekorzystne warunki pogodowe, przerwy w dostawie prądu i inne okoliczności poza kontrolą okręgu szkolnego, czasami skutkują zmianą dnia szkolnego dla bezpieczeństwa uczniów i pracowników. Farmington Public Schools dąży do przekazywania informacji związanych z sytuacjami awaryjnymi w możliwie najbardziej wydajny i skuteczny sposób. Postęp technologiczny umożliwia obecnie okręgowi przekazywanie ważnych informacji w sposób jasny, wydajny i skuteczny dużej liczbie członków społeczności.

Więcej szczegółowych informacji na temat sposobu podejmowania decyzji o opóźnieniu/odwołaniu można znaleźć w komunikacie kuratora: https://goo.gl/i7z1WC.

Powiadomienia związane z pogodą

Poniższe informacje podsumowują sposób, w jaki powiadomienia o zimowej pogodzie są przekazywane rodzicom, wykładowcom i społeczności.

Wszystkie odwołania/opóźnienia zajęć i wcześniejsze zwolnienia zostaną opublikowane:

  • Na stronie internetowej FPS pod adresem http://www.fpsct.org
  • Do lokalnych stacji informacyjnych i radiowych (patrz lista poniżej)
  • Do aplikacji FPS ParentSquare za pośrednictwem powiadomienia push (nie obowiązują opłaty za SMS)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej (obsługiwanej przez ParentSquare)

Ponadto, jeśli konieczne będzie wcześniejsze zwolnienie, rodzice otrzymają również telefon na numery domowe i komórkowe dostarczone do biura szkoły.

Pamiętaj, aby powiadomić biuro szkoły o wszelkich zmianach danych kontaktowych (e-mail lub telefon), aby upewnić się, że otrzymujesz ukierunkowane komunikaty.

Stacje radiowe FM Stacje radiowe AM Stacje telewizyjne i strony internetowe
WRCH 100.5
WTIC 1080
WTIC 96.5
 
 
 
 
 
 
 

Pobierz aplikację ParentSquare,
lub zeskanuj poniższy kod QR za pomocą telefonu

Apple Apps Store

Kod QR Apple App Store dla aplikacji ParentSquare
Sklep Google Play
Kod QR Apple App Store dla aplikacji ParentSquare

Szkoły publiczne w Farmington są opóźnione o dwie godziny z powodu złej pogody. Brak porannego przedszkola. Farmington EXCL jest otwarty w swoich standardowych lokalizacjach i godzinach.